Bộ gối uốn thép CB400

(0 đánh giá)

CB400

VN

12 tháng

Bộ gối uốn thép cb400 dùng cho máy kéo nén vạn năng TQ/VN "Bộ gối uốn thép dùng cho Máy kéo nén vạn năng của VN/TQ Bộ gồm: Các đường kính gối uốn sau: 30; 36; 40; 48; 56; 60; 64; (70) 72; 80; (88) 90; 100; 110; 120; 125; 132; 140; 150; 160; 168; 192mm. Kèm theo 3 gá uốn."

16,000,000 đ

16,000,000 đ

LIÊN HỆ: NGUYỄN CÔNG PHONG 0933913888

                 được sử dụng cho máy kéo thép dùng để thử uốn các loại thép, nhằm đánh giá chất lượng của thép. Bộ gối uốn thép được sản xuất tại Việt Nam từ thép cứng đặc biệt và qua quá trình tôi luyện để đạt tới độ cứng phù hợp.

Bộ gối uốn thép cb400 dùng cho máy kéo nén vạn năng TQ/VN
"Bộ gối uốn thép dùng cho Máy kéo nén vạn năng của VN/TQ
Bộ gồm: Các đường kính gối uốn sau: 30; 36; 40; 48; 56; 60; 64; (70) 72; 80; (88) 90; 100; 110; 120; 125; 132; 140; 150; 160; 168; 192mm.
Kèm theo 3 gá uốn."

BỘ GỐI UỐN THÉP
Xuất xứ: Việt Nam
Bộ bao gồm:

Gối uốn thép đường kính D20x100mm
Gối uốn thép đường kính D30x100mm
Gối uốn thép đường kính D40x100mm
Gối uốn thép đường kính D50x100mm
Gối uốn thép đường kính D60x100mm
Gối uốn thép đường kính D70x100mm
Gối uốn thép đường kính D80x100mm
Gối uốn thép đường kính D90x100mm
Gối uốn thép đường kính D100x100mm
Gối uốn thép đường kính D110x100mm
Gối uốn thép đường kính D125x100mm
Gối uốn thép đường kính D140x100mm
Gối uốn thép đường kính D160x100mm
Gá trên gối uốn thép  D30-D50 dài 100mm
Gá trên uốn thép  D60-D110 dài 100mm 
Gá trên gối uốn thép  D110-D160 dài 100mm 
Gá  dưới gối uốn théo của máy kéo thép.
Thanh ren định vị gối dưới của Máy kéo thép

 

 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại máy kéo nén vạn năng như sau:

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - JINGYUAN - TQ
Model: WEW-1000B
- Kết nối máy tính,  hiện thị kết quả trên máy tính.
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 1000KN/10N
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông max: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 220VAC/1 Phase.
Bao gồm: Khung máy chính, phần điều khiển, Máy tính PC, Phần mềm, sensor đo độ giãn dài, máy in, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới ;01gá uốn trên, 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - JINGYUAN - TQ
Model: WE-1000B
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN.
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp:  220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới ;01gá uốn trên, 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA - TQ
Model: WEW-1000B
- Kết nối máy tính,  hiện thị kết quả trên máy tính.
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 1000KN/10N
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, Máy tính PC, Phần mềm, sensor đo độ giãn dài, máy in, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới ;01gá uốn trên, 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA - TQ
Model: WE-1000B
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN.
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA - TQ
Model: WA-1000B
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0-1000KN.
- Điện tử hiện số
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp:  220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN -LS LUDA - TQ
Model: WE-1000BL
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 200KN/0,5KN; 0-500KN/1KN; 0-1000KN/2KN.
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - LUDA - TQ
Model: WE-1000B
- Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0-1000KN.
- Điện tử hiện số
- Sai số: Đạt TCVN - ASTM
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø14 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 380 VAC/3 Phase hoặc 220VAC/1phase
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên; 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 2000KN - T-TECH (VN)
Model: WA-2000B
- Hiển thị điện tử hiện số.  Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 2000KN/10N
- Sai số:  Đạt TCVN - ASTM.
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø4 - Ø70mm
- Nén mẫu bê tông max: D150xH300; 200x200x200mm.
- Điện áp: 220 VAC/1 Phase.
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên, 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Máy kéo nén vạn năng 1000KN - T-TECH (VN)
Model: WA-1000B
- Hiển thị điện tử hiện số.  Ngàm kẹp thủy lực
- Dải đo:  0 - 1000KN/10N
- Sai số:  Đạt TCVN - ASTM.
- Kéo mẫu thép dẹt có độ dày từ:  0 - 40mm
- Kéo mẫu thép tròn từ:  Ø4 - Ø45mm
- Nén mẫu bê tông max: D150xH300; 150x150x150mm.
- Điện áp: 220 VAC/1 Phase.
Bao gồm: Khung máy chính và phần điều khiển, 01 bộ thớt nén, 03 bộ má kẹp; 01 bộ giá đỡ gối uốn dưới; 01gá uốn trên, 01 dao uốn tiêu chuẩn D50mm; tuy ô thuỷ lực.
Bộ gối uốn thép dùng cho Máy kéo nén vạn năng của VN/TQ
Bộ gồm: 04 đường kính gối uốn tiêu chuẩn D30; D40; D50; D60 + 01 bộ gá uốn dưới + 01 dao uốn dùng cho 4 gối trên
Gối uốn thép đường kính D40x100mm
Gối uốn thép đường kính D50x100mm
Gối uốn thép đường kính D60x100mm
Gối uốn thép đường kính D70x100mm
Gối uốn thép đường kính D80x100mm
Gối uốn thép đường kính D90x100mm
Gối uốn thép đường kính D100x100mm
Gối uốn thép đường kính D110x100mm
Gối uốn thép đường kính D125x100mm
Gối uốn thép đường kính D140x100mm
Gối uốn thép đường kính D160x100mm
Gá trên uốn thép  D30-D50 dài 100mm (dao uốn) 
Gá trên uốn thép  D60-D110 dài 100mm (dao uốn) 
Gá trên uốn thép  D110-D160 dài 100mm (dao uốn) 
Gá gối uốn thép phía dưới dùng cho Máy kéo thép VN, đường kính gối tiêu chuẩn D50.
Bộ gá kéo bu lông (10 cỡ) từ M10-12-14-16-18-20-22-24-26-28
Phần mềm kết nối máy tính cho Máy kéo thép - Chiết Giang-TQ.
Model: WEW-3100:
Bao gồm: Bộ điều khiển, thiết bị đo lực, thiết bị đo giãn dài, dây truyền dữ liệu, phần mềm cài PC kết nối máy tính (chưa bao gồm máy tính và máy in).
Má kẹp kéo thép dẹt 0-40mm (4 chiếc/bộ)
Má kẹp kéo thép tròn D14-D32mm (4 chiếc/bộ)
Má kẹp kéo thép tròn D32-D45mm (4 chiếc/bộ)
Má kẹp kéo thép tròn D45-D70mm (4 chiếc/bộ)

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Kinh doanh-Mr Phong

Kinh doanh-Mr Phong - 0933913888

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0962068186

Thống kê

  • Đang online 9
  • Hôm nay 9
  • Hôm qua 170
  • Trong tuần 549
  • Trong tháng 5,193
  • Tổng cộng 528,925

Tin tức

Fanpage Facebook

Top

   (0)